Röntgen Gönder
Çocuk Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

Çocuk Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

Çocuk Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

Günümüzde diş çürüklerinde bilimsel gelişmeler diş hekimliğinde yaklaşımı değiştirmektedir. Çürüğün tedavisinden ziyade çürükten korunma ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte çürük tedavisinde de değişiklikler olmuş ve daha az girişimsel yöntemler daha sık uygulanır hale gelmiştir. 
 Çocuk hastalarda çürüklerin ya da diş kayıplarının tedavi edilmesi çocuğun sadece ağrısını giderme ve çiğneme fonksiyonunu kazandırmadan ziyade bir çok problemi önlediği bilinmektedir. Çocuğun yüz gelişimi ve psikolojik gelişimine kadar bir çok süreç bu durumdan etkilenmekte ve normal yaşam sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi için Çocuk Hastalarda Diş Kayıpları ve Çürük Tedavisinin Önemi  başlığımızı inceleyebilirsiniz.

Çocuklarda koruyucu yaklaşımların ne sıklıkta ve hangi seviyede uygulanması gerektiğini anlamak için bir takım çürük risk tayini yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler içerisinde çocuğun son bir yılda ağzında gelişen çürük sayısı, tükürük kalitesi, ağzındaki çürük yapıcı mikroorganizma sayısı, çocuğun davranış skalasındaki uyum düzeyi gibi faktörler değerlendirilir.
 
Amerikan Çocuk Diş Hekimliği Birliği'nin belirlediği kriterlere göre ;

Yüksek çürük riskine sahip 1-2 yaş grubu çocuklarda ebeveyn de dahil olmak üzere  3 ayda bir kontrol , florürlü diş macunu ile günde iki defa fırçalama ve  3 ayda bir profesyonel topikal florür tedavisi önerilir. Eğer ilerlemiş çürük lezyonu mevcutsa daha rahat kooperasyon sağlanan yaşa kadar geçici dolgu ile tedavi edilmesi uygundur.

Yüksek çürük riskine sahip 3-5 yaş grubu çocuklarda ebeveynlerde dahil olmak üzere 3 ayda bir kontrol ,  500ppm flor içeren diş macunu ile günde iki kez fırçalama, 3 ayda bir profesyonel topikal florür tedavisi, fissür örtücüler, diyetin düzenlenmesi, başlamakta olan çürüğün aktif olarak takibi ya da ilerleyen çürüğün kalıcı olarak restorasyonu gerekir.

Yüksek çürük riskine sahip 6 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynler de dahil olmak üzere 3 ayda bir kontrol 1000ppm flor içeren diş macunu ile günde iki kez fırçalama,  3 ayda bir profesyonel topikal florür tedavisi, Ksilitol içerikli sakızlar, klorheksidin gargaraları, sodyum florür gargaraları, kazein/amorf kalsiyum fosfat içerikli gargaralar, fissür örtücüler, ilerlemiş  çürük lezyonun kalıcı olarak restorasyonu gerekir.

(Flor tedavisi ve Fissür Örtücüler hakkında detaylı bilgi için Flor Tedavisi ve Fissür Örtücüler başlıklarımızı inceyebilirsiniz. )

Çocuklarda çürük gelişiminin önlenmesi ve gelişen çürüklerin durdurulması için belirlenen bu kriterler ne yazık ki ülkemizde takibi düzenli yapılamayan prosedürlerdir. Genel olarak halk ağız sağlığının geliştirilmesi adına ebeveynlerin bu konuda daha titiz davranmaları gerekmektedir.

Çocuk diş hekimliğinde çürüğün durdurulması adına uygulanan bildiğimiz klasik yöntem dışında mevcut olan minimal invaziv teknikler adını verdiğimiz yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlar arasında rezin infiltrasyon tekniği, koruyucu rezin restorasyonlar, atravmatik restoratif tedaviler, Hall teknik adını verdiğimiz uygulamalar bulunmaktadır.
Her bir tedavinin uygulanma sebebi ve yöntemi farklı olup çocuk hastalar için geliştirilmiş özel tekniklerdir. 

Kısacası güncel yaklaşımlar çocukların ağız hijyeni alışkanlıklarının erken yaşta başlatılması , koruyucu yöntemlerin uygulanması ve çürük tedavisinde alternatif yöntemlerin uygulanmasına yöneliktir.