Röntgen Gönder
Tanı ve Görüntüleme Teknikleri

Tanı ve Görüntüleme Teknikleri

  Radyografi, bir nesnenin iç formunu görüntülemek için X ışınları, gama ışınları veya benzer iyonize radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Radyografi uygulamaları tıbbi radyografi ve endüstriyel radyografiyi içerir.

  • Ağız içi radyografiler
  • Panoramik Radyografi
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Sefalometri
  • Postero-Anterior Grafi
  • El-Bilek Grafileri
  • Temporpmandibular Eklem(Çene Eklemi) Grafisi


  • Ağız içi radyografiler: 

  Küçük alanları etkileyen; kanal tedavisi, kemik ka-yıpları, çürük dişlerin varlığı  gibi durumlarda dişlerin ve çevre dokuların ne kadar hasar aldığını daha detaylı tespit etmeyi  tercih ettiğimiz peri-apikal radyografi ve okluzal radyografilerdir. Kliniğimizde sabit ve seyyar olarak her hekimimizin kolayca ulaşabileceği cihazlarımız mevcuttur.

  • Panoramik Radyografi : 

  Bu röntgen alt ve üst çenelerin birlikte gözlene-bildiği tüm dişler  ve çene kemikleri ile ilgili problemler,  çürük, kanal tedavisi ,restorasyonlar ve bunların yanı sıra, 20lik diş, kist, tümör ve çene kırıkları gibi oluşumların da gözlenebildiği  bir görüntüleme tekni-ğidir.

  • Bilgisayarlı Tomografi : 

  panaromik filmden farkı olarak  diş hekimliğinde bu teknik bize kist, tümör , implantın yerleştirileceği alan , çene eklemi gibi yapıların 3 boyutlu ve detaylı görüntülenmesini sağlar. 3D görüntü bize implantların yerleşeceği alanların doğru konumlanmasına yardımcı olur ve hata riskini azaltır. 

  • Sefalometri, Postero-Anterior Grafi ,El-Bilek Grafileri, Temporomandibular Eklem (Çenev Eklemi) Grafisi : 

  Günümüzde  tek-nolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli radyografi teknikleriyle bir çok te-davide önümüzü çok daha rahat görür hale geldik. Kliniğimizde hastala-rımıza tedavileri başlanmadan önce bünyemizde bulunan cihazlarımızla radyografi alanında her türlü hizmeti vererek kolaylık sağlamış oluyoruz. 
  Rutin ortodonti pratiĝinde çeşitli radyografik yöntemler kullanılmaktadır. Bilgisayar ve informasyon teknolojilerindeki gelişmeler ışıĝında günümüzde daha çok dijital yöntemler tercih edilmektedir. 

  • Sefalometri
  Sefalometrik radyografiler, ortodontide teşhis ve tedavi planlaması, hastaların büyüme ve gelişim şekillerinin anlaşılması, hangi büyüme evresinde olduklarının belirlenmesi ve tedavi sonuçlarının yorumlanması amacıyla sıklıkla kullanılmaktadırlar. Kliniğimizde mevcuttur

  • Postero-Anterior Grafi
  Posteroanterior radyografi, baş genişliği, simetrisi ile birlikte kraniyofasiyal kompleks(baş-yüz bölgesi) ve oral(ağızla ilgili) yapıların vertikal(dikey) oranları ile ilgili bilgi sağlayan bir tanı aracıdır. 

  • El-Bilek Grafileri 
  İskeletsel gelişim ise genellikle el bilek grafilerinden değerlendirilmektedir. Parmak eklemleri incelenerek hastanın iskeletsel olarak büyüme evresi anlaşılır ve buna göre bir tedavi planı hazırlanır.

  • Temporomandibular Eklem(Çene Eklemi) Grafisi: 
  Çene eklemi alt çene-mizi kafatasına bağlayan eklemdir. Çene eklemi diş sıkma, darbe, trafik kazaları vb. gibi durumlarda hasar görebilir. Ağız açma esnasında devi-asyon,defleksiyon ( sağa,sola sapma ), klik ve krepitasyon sesleri ( tıkır-dama ), ağız açıklığında kısıtlılık gibi durumlar eklem problemlerine işa-ret eder. Çene eklemlerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağla-yan bu radyografi yöntemi de kliniğimizde uygulanmaktadır.